Pastoraat

VAN  DE  PREDIKANT
Hemelvaart
Hemelvaartsdag staat in het teken van afscheid. Jezus maakt aan zijn leerlingen duidelijk dat er een eind is gekomen aan de fysieke ontmoetingen, zoals die na Pasen veertig dagen lang nog regelmatig plaatsvonden. Ze zullen Hem niet meer zien; tenminste, niet meer lichamelijk. Dit aspect verbindt Hemelvaartsdag met alle situaties van ongewenst afscheid en pijnlijke afstand tussen vrienden en geliefden. Dat is een vorm van leed waar we nogal eens mee moeten leven: iemand missen die je nog zo graag zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in je nabijheid zou willen hebben…
Tegelijk heeft Hemelvaartsdag ook te maken met hereniging: de terugkeer van de Zoon naar de Vader. Die tijdelijke verwijdering (vanaf zijn geboorte als mens op aarde, afgezien van de blijvende geestelijke verbondenheid) wordt hier ongedaan gemaakt. Dit aspect van Hemelvaartsdag houdt voor ons een belofte in: ‘een weerzien zonder einde zal verzoeten uw verdriet’, zoals een Paaslied zingt. Hereniging met God de hemelse Vader,- en met geliefden en bekenden, dat is wat we verwachten mogen in Jezus’ Naam!
 
Pinksteren
Tien dagen later vieren we de komst van de heilige Geest. Een van de namen die in de bijbel voor Hem gebruikt worden wordt vertaald met  ‘Trooster’. Dat heeft te maken met verdriet dat je voelt, en waar je onder lijdt; zoals bijvoorbeeld bij het gescheiden-zijn van een geliefde, door de dood of door de loop van het leven. Troost is iets dat de pijn niet wegneemt maar wel draaglijker maakt. Er wordt iets tegenover gezet, dat de last verlicht, dat licht laat schijnen in het duister.
In 2 Kor. 1 schrijft Paulus over de vertroosting die hij ontvangt terwijl hij in verdrukking leeft. Die troost ontvangt hij van God, en die geeft ook zin aan de druk waaronder hij staat. Het houdt het leven leefbaar, het houdt hem gaande, het zorgt dat hij overeind blijft en niet onder de druk bezwijkt. Maar het stelt hem ook in staat om anderen die onder druk leven te troosten, te helpen, staande te houden. Omdat hij weet heeft van verdrukking en vertroosting kan hij naast hen staan, met hen meevoelen en de troost met hen delen die hij zelf ontvangen heeft. Dan wordt het leed dus niet voor niets geleden, maar dan heeft het een bedoeling en is het nog nuttig ook.
Dat hoort ook bij het werk van de heilige Geest, de Trooster. Hij doet ons druk ervaren maar ook troost ontvangen en beleven, Hij leidt ons door donkere dagen maar laat ons ook lichtpuntjes zien. Hij maakt ons leven de moeite waard, voor onszelf maar ook voor anderen!

Ds. A. Spaans