Dankdag

DANKDAG voor het gewas en arbeid.
(geschreven door Nel Andeweg- van Brakel).

De koele donkere aarde
heeft weer haar taak volbracht.
Zij heeft haar vrucht gegeven,
nu ligt ze stil, en wacht.

De God van dood en leven
die haar de wasdom geeft.
Hij gaf zon en regen,
en zorgt voor al wat leeft.

En wij , die door Hem leven,
we zeggen keer op keer:
‘Gij hebt ons veel gegeven,
wij danken U, o Heer.’
Ingezonden door Suzan de Boe.


Handen.

Handen. ( Geschreven door Jean Levraut).

imgres

Mijn handen
kunnen vuisten zijn
om dreigend op te heffen.
een dreiging,
die bedoeld is om
er anderen mee te treffen.
-----------------------------------------------------
Mijn handen
kunnen dienen gaan;
verdriet en leed verzachten.
Verdriet dat
velen vaak omhult,
in lange, donkere nachten.
-------------------------------------------------------
Mijn handen kunnen wonden slaan.
in ’t leven, van de ander.
Het leven, dat pas leven is
met God en met de ander.
-----------------------------------------------------------
Mijn handen kunnen wonden slaan
om alles uit te delen.
Hoe velen leven hongerend voort
in grote werelddelen.
------------------------------------------------------------
Zijn handen, aan het kruis gepind;
ten hemel opgeheven;
Zijn handen hebben mij geleerd
om werkelijk te leven.
------------------------------------------------------------
Zijn handen deden zegenend werk
door vrede weer te geven.
Ik vouw mijn handen in gebed:
‘O Heer, leer me echt te leven.
----------------------------------------------------------
In gezonden door Suzan de Boe.
Dat geeft hoop

Dat geeft hoop.
geef_ons_oog
God, geeft ons oog
voor de zon op ons levensweg.
die ons verwart en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren
als koelte die bezinning brengt
en die nodig is om verder te komen.

Geef ons oog
voor alles wat groeit en bloeit
langs wegen die we gaan:
de dingen die lukken
de mensen die gelukkig zijn
en ons gelukkig maken

Geef ons oog
voor uitzichten en perspectieven
op ons spoor door de wereld
en laat ons af en toe stilstaan
bij die kleine dingen,
die hoop geven voor de toekomst.
Ingezonden door Suzan de Boe.

Het brood des levens

Het brood des levens. ( geschreven door Nel Benschop).
url
Heilig Manna, levensbrood,
Spijzig ons, wij zijn in nood;
zonder Uwe liefde groot
sterven wij de bittere dood!

God, Die ons zozeer bemint,
zend ons weer Uw eigen kind;
kom tot ons in vuur en wind,
dat ons hart de vrede vindt.

Heer, ontsteek voor ons Uw licht,
daag ons niet voor Uw gericht,
sluit Uw oor voor ons niet dicht,
toon vol liefde’ Uw aangezicht!

Jezus Christus, levensbrood,
Redder van Uw volk in nood
Mensenkind, zo goddelijk groot,
blijf bij ons tot in de dood!

Ingezonden door Suzan de Boe.

Kom, Geest van God, vernieuw Uw kerk.

Kom, Geest van God, vernieuw Uw kerk. (geschreven door André Troost).

Bcc-spirit

Kom, Geest, van God, vernieuw uw kerk,
stel onze zelfzucht paal en perk
dat wij in U één brood, één wijn,
één lichaam en één tempel zijn.
Koningen in Gods koninkrijk
zoeken wij driftig ons gelijk,
breken kapot het ene brood,
delend wat liefde ooit ontsloot.
Kom, goede Geest, vernieuw ons hart,
zie hoe het verscheurd, verward
beadem ons, heel onze wond,
kus onze zieke ziel gezond!
Heer in de hemel, geef gehoor,
geef voor de aarde ons een oor
dat wij tezamen, groot en klein,
uw handen en uw voeten zijn;
dat onze mond uw woord verhaalt,
dat onze tong uw trouw vertaalt,
één volk, één vuur, één meesterwerk
kom, Geest van God, vernieuw uw kerk!
Ingezonden door Suzan de Boe.


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.