KERSTMIS.

KERSTMIS. (GESCHREVEN DOOR g. Ruissen).
Kerstmis-na-echtscheiding
Kerstmis is, zoals de wijzen,
plotseling een ster zien rijzen.
slechts een ster, een enkele ster,
maar die zonneklaar gaat schijnen,
en het duister laat verdwijnen.
eeuwig en oneindig ver.
-----------------------
Kerstmis is loflied horen
zingen door de Englenkoren:
,, Vrede’ op aard’, aan God de eer”
Dat terwijl het bruut geweld en
’t onrecht breed zich laat gelden
In de wereld, meer en meer.
----------------------------
Kerstmis is, een Kind gaan zoeken,
dat, omwikkeld met wat doeken.
in een kribbe werd gelegd,
wetend dat de Heer der heren,
Kinderlijk zal triomferen.
naar zijn eens gegeven recht.
-------------------------------
Kerstmis is, Gods liefde loven,
en het onderwijl geloven.
Dat de niet te stuiten kracht
van zijn wonderlijke mee dogen,
als een wonder voor onze ogen.
Juist in zwakheid wordt volbracht.
----------------------------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Voor wie geen raad weet.

Voor wie geen raad weet. (gedicht van Nel Benschop).
imgres
Doe niet de stap die je toch zou betreuren:
bedenk, dat je niet enkel voor jezelf bestaat,
denk aan die ander, die je achter laat,
en die geen mens heeft om hem op te beuren.
-----------------------
Wees sterk en houd je hoofd omhoog geheven
en weet, dat alles mogelijk is voor is voor wie gelooft,
al voel je je van alle moed en hoop beroofd:
er is een uitweg naar een ander leven.
----------------------
De weg is smal en niemand kan hem lopen,
dan wie zich leiden laat door Jezus hand,
grijp die dan vast, Ik smeek je: loop niet langs de rand,
van het ravijn - daar ligt de afgrond open.
-------------------------
Toe, geef aan Jezus je kapotte leven,
de Enige, die nooit een mens heeft laten staan,
omdat Hij zelf ook door de hel is heen gegaan.
Hij is de Enige, die je weer moed kan geven!
----------------------------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Vrede

Vrede. ( Geschreven door Justus A. van Tricht ).
url
Dromen van vrede,
dromend van het licht.
Hopend op genade,
in het laatst gericht.
Uitziend naar de morgen,
wachtend op de dag.
In Gods hand geborgen,
waar zijn toekomst wacht.

Eenmaal begenadigd.
vrij van zonde en smet.
Eeuwig licht verzadigd,
spreid zich als een net.
Door dit licht omgeven,
Licht dat bij mij blijft.
Licht van eeuwig leven.
Licht dat liefde schrijft.

Ingezonden door Suzan de Boe.

God schenkt ons kracht.

God schenkt ons kracht.
imgres
---------------------
God schenkt ons kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkaar drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen,
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
-----------------------------------
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen.
Zaaiend dag aan dag, zaaien in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
-------------------------------------
Ingezonden door Suzan de Boe.

Veelkleurig lied

Veelkleurig lied.
url
ROOD is de kleur van het vuur
hartstocht een vlam vol leven
wie zou bij zoiets niet beven?
Kom, Heer, wij wachten uw uur.
BLAUW is de kleur van de zee
donker de kleur van het water
varen wij samen naar later
Gaat God dan zelf met ons mee?
PAARS is de kleur in Advent
mengsel uit pijnlijke nachten
hopeloos lijkt al ons wachten
niets van verlossing bekend
GEEL is de kleur van de zon
licht dat verblijdt na het donker
zien wij het sterrengeflonker
dat eeuwen terug al begon?
WIT is de kleur van het feest
licht mengt in al onze kleuren
er staat iets nieuws te gebeuren
Liefde die alles geneest.
Let op! Let op!
Gods licht komt een voor een,
zijn arm om alles heen,
een mantel vol van hemels licht
een kleurig feest gezicht.

Ingezonden door Suzan de BoeWij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.