Nieuws

Kerkenraad:
Op 18 november hopen we als kerkenraad de vrijwilligers te ontvangen in de kerk. 24 november willen we om 19:00 uur een dienst houden i.v.m. de dankdag. We zijn inmiddels gewend om voorafgaand aan deze dienst de stamppottenmaaltijd te houden. We beginnen de maaltijd om 18:00 uur. Graag zelf bord en bestek meebrengen. Als u alleen wilt komen eten is dit prima. Dit geldt ook voor de dankdagdienst. Komt u dan even voor 19:00 uur naar de kerk. Dit alles uiteraard wel onder voorbehoud i.v.m. corona. Gedurende een aantal weken in november zal achter in de kerk een collectebus staan, waarin u een gift kunt deponeren uit dankbaarheid voor het vele goede dat u in 2021 mocht ontvangen. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Zondag 28 november is dan de eerste zondag in de adventstijd. Advent, de tijd van bezinning en omkeer. We kijken uit naar Kerst. Het feest van de alles omvattende boodschap van God. We mogen hoopvol naar Kerst toeleven. Naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. We hopen op een goede adventstijd.
Willy Heijnsdijk


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.