Eltheto

Eltheto:
Op 4 Juni hadden we de laatste bijeenkomst in het eerste halfjaar. 
We starten de avond met een lekkere broodmaaltijd. 
Altijd gezellig een gezamelijke maaltijd.
We sloten de avond af met elkaar een goede zomer toe te wensen. We zien elkaar nog een keer in Augustus om koffie/thee
met elkaar te drinken. U krijgt daar nog bericht van. 
De beste wensen voor de komende maanden.
 
Hartelijke groet, 
Corrie Bosschaart.