Jeugd

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119 vers 105.
 
Een lamp of een licht heb je alleen nodig als het donker is je heen. Om ons heen is het donker omdat veel mensen en kinderen niks van God weten of willen weten. De wereld lijkt wel een puinhoop: ruzies en oorlogen, mensen die elkaar pijn doen, boosheid en haat, pesten, ziekte en verdriet. Maar het licht gaat schijnen als we Gods woorden horen en doen. Lees de volgende voorbeelden maar eens:

Licht in de duisternis is:

Als één van de kinderen in de klas altijd wordt gepest...
Maar jij doet niet mee en geeft hem of haar juist vriendschap. Omdat de Bijbel zegt: "Als je doet wat er in de koninklijke wet staat: "Je moet een ander net zo liefhebben als jezelf", dan doe je het goede." (Jakobus 2 vers 8)
       
Als jij door iemand wordt gepest, misschien wel omdat je in God gelooft...
Maar je bent toch goed voor diegene. Omdat Gods Woord zegt: "Tot jullie, die naar mij luisteren, zeg Ik: Heb je vijanden lief, en wees goed voor degenen die je haten." (Lucas 6 vers 27)
Misschien dat die pestkop dan wel gaat zien dat God ook van hem houdt, en dat hij kan stoppen met pesten.
 
Als je verdriet hebt en je ziet het niet meer zitten...
Maar je gaat naar Jezus om het aan hem te vertellen of gewoon eens uit te huilen. Omdat Hij heeft gezegd: "Kom bij mij, als je moe bent en het zwaar hebt, en Ik zal je rust geven."(Matteüs 11 vers 28)
 
Als je vader of moeder zegt dat je iets moet doen, of juist iets niet mag doen en je hebt geen zin om te luisteren...

Maar in plaats van te mopperen, gehoorzaam je gewoon, met een vriendelijk gezicht. Omdat Gods Woord zegt: "Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Here, want dat is goed. Eer je vader en je moeder.
Dit is immers het eerste gebod waarbij een belofte zit: dan zal het goed met je gaan en zul je lang leven op aarde." (Efeze 6 vers 1-3)
 
Als je iets fout hebt gedaan of je hebt het ontzettend verknald...

Maar je gaat naar God toe, en je vertelt alles eerlijk aan Hem en vraagt vergeving. Omdat de Bijbel zegt:  "Als wij onze zonden vertellen, dan is Hij zo trouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van al het verkeerde." (1 Johannes 1 vers 9) Dan zal God je ook helpen het goed te maken als je een ander verdriet hebt gedaan.
 
Als iemand nog niet weet dat God van hem houdt en dat Jezus de straf voor zijn zonden heeft gedragen.

Maar jij vertelt de goede boodschap van God aan hem of haar. Omdat Jezus de opdracht gaf: "Ga de wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen." (Marcus 16 vers 15)