Nieuws

Van de kerkenraad:

We zijn blij en dankbaar dat de plannen die we als kerkenraad hadden gemaakt ook door konden gaan. We hadden voor september een druk programma. 4 september was het zover. De fietstocht kon doorgaan. Na de zomer voelt dit altijd als een nieuwe start. We hadden prachtig weer en het was een hele fijne middag. Heel bijzonder dat we na een lange tijd elkaar weer konden ontmoeten. En dit in de prachtige tuin in ´s Heer Arendskerke. In alle opzichten een middag met een gouden randje. Alle deelnemers en in het bijzonder Ko en Dicky bedankt. De dag erna was de startdienst. Mooie dienst en hoe goed was het niet om het lied te zingen dat onze eigen predikant speciaal voor deze dienst had geschreven.
Gemeenteavond 9 september was de gemeenteavond. We begonnen de avond met 11 gemeenteleden en de voltallige kerkenraad. Onze dominee opende met een stukje uit openbaring wat aansloot bij het thema voor dit jaar: van U is de toekomst. Allereerst het financiele verslag van de diaconie en kerkvoogdij. Mede door giften van mensen tijdens het gesloten zijn van de kerk i.v.m. corona komt de diaconie op een positief saldo uit. Dit is niet zo bij het verslag van Peter, onze rentmeester. Hij eindigde behoorlijk in de min. Dit komt door verschillende oorzaken. Maar Peter eindigde met dat we financieel nog door kunnen. Beide jaarverslagen staan ter inzage op de site. Ook kunt u altijd contact opnemen met Herman de Jonge of met Peter Blok.
Contract Arie Het contract van onze predikant is inmiddels verlopen. In overleg met Arie heeft de kerkenraad besloten het contract te verlengen tot eind december 2024. Dan gaat Arie met emeritaat. We hopen dat zijn gezondheid dit mogelijk zal maken. De gemeente heeft hier unaniem mee ingestemd. Een groot compliment voor Arie.
Verhuur van de kerk Afgelopen tijd hebben een groep mensen van de Levensbron in onze kerk hun dienst gehouden. Dit heeft alles te maken met corona. Omdat er beperkt plek was in hun eigen kerk was dit een mogelijkheid om toch een dienst te kunnen houden. Op deze manier kun je elkaar helpen. De aanwezige gemeenteleden hadden geen bezwaar met dit besluit.
Avondmaal Na wat discussie is besloten om op 10 oktober het heilig avondmaal te houden. Deze zondag zal Arie zelf voorgaan. Het brood en wijn zullen in bekertjes uitgedeeld worden. De gemeenteleden blijven op hun plaats zitten.
Na de rondvraag sloot ik af met het lezen uit het boekje geloof, hoop en liefde. We zijn ons als kerkenraad er bewust van dat we in dit coronajaar soms een besluit hebben genomen zonder de gemeente te raadplegen. Dat is niet altijd makkelijk geweest. Daarom een bijzonder woord van dank aan u als gemeente die ons alle vertrouwen en begrip heeft gegeven.
Monumentendag en rommelmarkt Inmiddels zijn monumentendag en de rommelmarkt ook weer achter de rug. Bij monumentendag hadden we redelijk bezoek. Tijdens de rommelmarkt en boekenverkoop was het gezellig druk. Vooral de boeken vonden gretig aftrek. De opbrengst van deze dag is € 162,00. Een mooi resultaat.
Overlijden Wil Wagenaar Als kerkenraad hebben we met ontroering kennis genomen van het overlijden van Wil Wagenaar – v.d. Werf. Wat hebben we lang met haar samen mogen werken. Wil was een voortreffelijke scriba die ons veel werk uit handen nam. Ze schreef in het kerkblad en was tevens onze preekvoorziener. Zij zorgde ervoor dat we op zondag een voorganger en een organist hadden. Menig gemeentelid heeft haar weleens op bezoek gehad. Fijne herinneringen hebben we aan de jaarlijkse fietstocht die naar de boerderij ging en waar we altijd zo gastvrij werden ontvangen. Nooit deden we te vergeefs een beroep op haar en altijd ging alles in goede harmonie. We zijn haar veel dank verschuldigd. Op 6 september hebben we haar tijdens de dankdienst voor haar leven voor het laatst in onze dorpskerk in ons midden gehad en afscheid van haar genomen
Willy Heijnsdijk

Fietstocht 2021. Dit jaar konden we gelukkig de fietstocht wel door laten gaan. Het was vertrouwd na de corona tijd op weer eens iets leuks te doen en om met elkaar samen te zijn. Dat werd dan de fietstocht op zaterdag 4 september 2021 dat kwam mooi uit omdat we de gewoonte hebben om dan de start weekend te houden met wat gezelligheid voor de gemeenteleden. Wij beginnen dan altijd zaterdags met een fietstocht voor de gemeenteleden. Ook mochten er vrienden en kennissen aan deelnemen. Er stonden bij de start al wat fietsers die er zin in hadden, dus konden we zo op pad gaan. Zo vertrokken de fietsers om half 2 vanaf de kerk naar het koffieadres. Onderweg genoten ze van de mooie natuur en van de oogst die weer van het land werd gehaald. Ook waren er gemeenteleden die niet mee fietsten maar die met de auto naar het koffieadres zijn gereden. Toen we allemaal bij het koffieadres waren gearriveerd dat was ook deze keer bij de Fam. Minnaard in ‘s Heer Arendskerke die daar een mooie tuin hebben om wat mensen te ontvangen. Ze hadden het erg gezellig gemaakt met tafels en stoelen en leuke bloemetjes op de tafel wat al een gezellige sfeer bracht. Ook daar konden we genieten van de warme zomerzon. De koffie en de thee werd geserveerd met iets lekkers erbij. Voordat we het tweede kopje koffie kregen had de gastheer hele lekkere pannenkoeken gebakken die goed smaakte. Het tweede kopje koffie werd geserveerd en tussendoor werden er nog vele verhalen over en weer verteld Daarna werden we nog verrast met een heerlijk toetje. Tussendoor werden er nog vele verhalen verteld over de andere fietstochten dat het toch leuk is om dat in stand te houden. Ook na deze gezelligheid was het tijd om weer huiswaarts te keren. Willie bedankte de Fam. Minnaard voor de gastvrijheid en de leuke gezellige middag. Als dank kregen ze nog een geschenk voor de mooie middag die we weer hebben gekregen. Jammer dat het de laatste keer was dat we daar op deze mooie plaats dit allemaal mochten mee maken. De gastheer en de gastvrouw bedankte ons dat we het allemaal naar ons zin hadden gehad. En wenste ons nog een goede veilige thuiskomst.
Suzan de Boe.