Nieuws van de kerkenraad:

I.v.m. het aftreden van ouderling Kerkrentmeester Peter Blok heeft de kerkenraad besloten om dhr Kees Nijssen te benoemen als ouderling Kerkrentmeester.

Hij zal bevestigd worden op 1
e pinksterdag door ds Spaans, en zal er afscheid genomen worden van Peter Blok als ouderling Kerkrentmeester.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee dhr Kees Nijssen te feliciteren en Peter Blok te bedanken voor zijn werkzaamheden als ouderling kerkrentmeester. Peter zal de werkzaamheden als kerkrentmeester samen met Kees voortzetten.

Met vriendelijke groet van de kerkenraad.