Advent en Kerst
‘Ga mee!’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het lopende seizoen (van september tot de zomer). Het is een uitnodiging die van God uitgaat en die mag doorwerken in de houding van de kerk tegenover de omringende wereld. In deze decembermaand mogen we echter weer gedenken en vieren dat God zelf is gekomen, als een klein en kwetsbaar mensenkind, om met ons mee te gaan, dwars door alle wederwaardigheden heen die een mens kan tegenkomen in het leven. Dat gehoord hebbend mogen we met vertrouwen en goede moed met de tijd meegaan, het nieuwe jaar in dat voor ons ligt. We weten nog niet wat we daarin gaan beleven aan goed en kwaad, maar we worden uitgenodigd om het van Gods hulp te verwachten. Zoals Psalm 121:8 het zo mooi zegt: ‘de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.’
 
In memoriam
Op 27 oktober overleed ons gemeentelid
Elisabeth Adriana Dijkstra-Labeur in de ouderdom van 84 jaar. Betsy hoorde echt bij Wilhelminadorp, maar de laatste paar jaar woonde ze elders: via het ziekenhuis in Goes was ze eerst in Ter Valcke beland en vervolgens in De Kraaijert in Lewedorp. Daarvoor woonde ze in de H.A. Hankenstraat 5. Ze is twee keer getrouwd gewest en had een zoon (Jos). Twee keer heeft ze kanker gehad en die ziekte overleefd, maar in haar ouderdom ging haar gezichtsvermogen sterk achteruit en viel ze regelmatig. Daardoor kon ze in 2021 niet meer thuis blijven wonen.
Betsy was gelovig en altijd positief gestemd, dankbaar en met weinig tevreden. Op woensdag 1 november vond de crematie plaats, na een afscheidsbijeenkomst in crematorium Het Zeeuwse Land te Goes. We luisterden naar allerlei muziek en naar Psalm 23 en 84, waarbij vers 4 uit Psalm 23 de tekst was die het uitgangspunt was voor mijn overdenking: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Die nabijheid van God, in voor- en tegenspoed, moge troostrijk werken bij allen die Betsy missen.
 
Gemeenteavond
Na de Dankdagdienst (voorafgegaan door het nuttigen van twee overheerlijke soorten stamppot) hielden we op 29 november jl. onze jaarlijkse gemeenteavond. Deze verliep in een rustige, prettige sfeer. De financiële situatie van onze gemeente (kerk en diaconie) werd belicht aan de hand van de beide jaarrekeningen over 2022: iets waar je niet vrolijk van wordt. Naast de zorgen over geld zijn er zorgen over de gemiddelde leeftijd van onze gemeente en over de kwetsbaarheid van de zittende (minimale) kerkenraad. Daarna  werd de mening van de aanwezigen gevraagd over de contacten met de Levensbron. Er werd groen licht gegeven aan de kerkenraad om daarmee verder te gaan, met behoud van onze identiteit. De toekomst zal onthullen, hoe dat verder zal gaan.
 

Stiltemoment
Dit heeft nu (nu ik dit schrijf) twee keer plaatsgevonden in ons kerkgebouw, beide keren op een donderdagavond, en beide keren was de belangstelling hiervoor groter dan verwacht. De derde keer staat gepland voor 7 december, maar dat is dus al voorbij wanneer dit kerkblad verschijnt. Nadere informatie volgt nog.
 
Groet
De donkere dagen van december zijn niet altijd even prettig, door moeten we gewoon doorheen om weer meer licht te kunnen zien in de natuur. Intussen maken we ons op om de komst van het Licht der wereld in Christus te vieren. Moge dat licht schijnen in vele huizen en harten!
Met een vriendelijke groet vanuit de Colijnsplaatse pastorie, mede namens Janke,   ds. A. Spaans