Gespreksgroep

GESPREKSKRING

Gespreksgroep


“LEVEN MET DE PSALMEN”
Zoals steeds bent u van harte welkom om mee te doen. Psalmen zijn zo mooi, die lees, bid en zing je je leven lang. Psalmen zijn een houvast, een wegwijzer, een teken van hoop, een loflied, maar ook een roep om God zelf. Op 24 oktober om 20.00 u. zien we elkaar weer in de consistorie van de kerk. Een bijbel en een liedboek meenemen is een heel goed idee. We kijken uit naar uw komst!

Voor informatie kunt u terecht bij Willy Heijnsdijk, tel. 251210, of bij mij. We kijken naar u uit!


Ds. M.C.J.T. Reichmann
Predikant Wilhelminadorp
Anjelierstraat 23
4461PP Goes
0113-852972/06-37089452
predikant@kerkwilhelminadorp.nl