Gespreksgroep

GESPREKSKRING:

Gespreksgroep


Gesprekskring 15:00 uur in de consistorie van de kerk Op 5 mei hopen we weer samen te komen in de consistorie van de kerk. We beginnen om 15:00 uur. Een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom. Meedoen kan altijd. Wilt u vooraf wat informatie? Dat kan bij Ds. A. Spaans. Tel: 0113-696611. E-mail: ariespaans@zeelandnet.nl of bij K. Nijssen. Tel: 0113-212079. E-mail: k.m.nijssen@kpnmail.nl of bij W. Heijnsdijk. Tel: 0113-251210. E-mail: wheijnsdijk@live.nl.