Pastoraat

Van de predikant
Moed


Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ (Marcus 10:49)

De toestand is soms om moedeloos van te worden. Iedereen kan daar wel eens goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld de weer opvlammende coronapandemie die ons nu al meer dan anderhalf jaar in z’n greep houdt. Leek het de laatste maanden dat we het ergste nu toch wel gehad hadden, nu gaat het weer de verkeerde kant op… En met welke gevolgen? Op naar de volgende lockdown?

Bartime
üs in Jericho heeft wel twee redenen om moedeloos te zijn. Ten eerste is hij blind, een lastige handicap waar hij niets aan veranderen kan. Het belemmert hem in hoge mate. Het gevolg is dat hij niet kan werken en dus moet bedelen langs de kant van de weg. Dat maakt hem afhankelijk van anderen. En dat roept een tweede reden op om de moed te verliezen: het minderwaardigheidsgevoel dat zich in je ziel kan nestelen omdat je minder kunt dan een ander en op goedgeefse hulp bent aangewezen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: lichamelijk en psychisch.
Maar als hij hoort dat Jezus uit Nazareth voorbijkomt, krijgt hij frisse moed. Die kan hem misschien helpen op zo’n manier dat hij van zijn handicap en daaruit voortvloeiende minderwaardigheidscomplex verlost wordt! Hij roept om Jezus’ ontferming, want dat is nu zijn nieuwe hoop. Maar veel omstanders proberen hem streng de mond te snoeren: zij vinden dit geschreeuw blijkbaar ongepast. Dat wordt dan een derde reden om moedeloos te worden: als je omgeving zo negatief op je reageert, dan geef je het toch al gauw maar op…
Maar
Bartimeüs blijft roepen, des te meer: hij geeft de moed nog steeds niet op. En dat blijkt niet vergeefs te zijn, want Jezus staat stil en laat hem roepen. Dat doet de stemming van de omstanders omslaan: in plaats van te proberen hem het zwijgen op te leggen zeggen ze nu dat hij moed moet houden! Waarom? Omdat Jezus hem roept. Het feit dat hijzelf riep was een uiting van zijn moed, maar het feit dat Jezus hem roept is een reden om moed te vatten. Ze zeggen dat hij op moet staan, maar hij springt op en vliegt op Jezus af; zoveel moed heeft hij nu.
Jezus zegt dat zijn geloof hem gered heeft. Het vertrouwen dat Jezus hem kon en wou bevrijden uit zijn uitzichtloze toestand, dat zich optrok aan het feit dat hij door Hem geroepen werd, dat tilt hem boven de moedeloosheid uit.

Laat dat ook voor ons een bron zijn van goede moed en doorzettingsvermogen! Het doet ons roepen tot Hem en het berust op ons geroepen-worden door Hem.
Je ziet hier dan een prachtige interactie ontstaan tussen Jezus en deze blinde bedelaar, een wisselwerking die hem doet opstaan uit de hopeloosheid. En zo mogen wij het ook ervaren als we de moed (dreigen te) verliezen.

Warm
Het was fijn om op 10 oktober weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren in ons kerkje. Wat anders dan we gewend waren, maar blijkens diverse reacties heeft het deelnemers goed gedaan. Hopelijk wordt dit de komende tijd niet meer verhinderd door de nieuwe opmars van COVID-19!
Intussen is de zomer voorbij en gaan we via de herfst de winter tegemoet. Mede vanwege de hoge gas- en verdere energieprijzen wensen we dat een koude winter ons bespaard blijft. Maar er is ook een ander soort kou: die binnen in je kan zitten. Als het ’vuur’ van geloof, hoop en liefde in je hart dooft, kan dat nare gevolgen hebben. Maar juist het Avondmaal laat ons zien dat we bij Christus en zijn Kerk moeten zijn. Wijn kan ons lichaam en hart verwarmen, en bij een Avondmaalsviering mag dat ook een teken zijn van de hartverwarmende liefde van God die Hij in Christus ons geeft. Een geestelijke ‘warmte’ om met elkaar te delen en naar buiten toe uit te stralen.

Ds. Arie Spaans


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.